FSO’s Årskursus 2024

 

FSO’s Årskursus 2024

Torsdag den 19. og fredag den 20. september 2024

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, Vejle

 

IMPACTED CANINES- WHEN TIMING IS CRUCIAL

CURRICULUM VITAE

Julia Naoumova, Associate professor, PhD, Program director

 

 

Abstract

Background: Early diagnosis and treatment of ectopic canines are crucial as they may cause resorption of neighboring teeth. Therefore, treatment of ectopic and impacted canines is one of the most prioritized treatments in orthodontics.

Aims: To give an overview of evidence based knowledge of different orthodontic treatments to prevent and to correct impacted canines.

Objectives:

To provide an enhanced understanding of interceptive and comprehensive treatment of ectopic and impacted canines.

To summarize recent research on surgical methods to exposure impacted canines and  describe available evidence on maxillary incisor root resorption caused by ectopic canines.

Learning outcomes: following the lecture, delegates should have acquired knowledge regarding which interceptive and comprehensive treatments are beneficial in treating ectopic and impacted canines. The attendees will also be able to describe the advantages and limitations with different surgical exposure techniques in order to apply this knowledge when treatment planning ectopic and impacted canines. Lastly, to develop deeper understanding in how to manage severe resorbed incisors. 

 

Julia Naoumova is associate professor at the Department of Orthodontics, Institute of Odontology at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and program director of the postgraduate program in Orhodontics at the Specialist clinic of Orthodontics in Gothenburg, Sweden.

Dr Naoumova undertook her Bachelor in Dental Surgery in 2005 and her Master in Dental Surgery in 2007 from the University of Malmö, Sweden. She obtained her specialization in Orthodontics in 2010 in Gothenburg and took her PhD in 2014 from the University of Gothenburg. Since 2021 she is Associate professor in Orthodontics. Currently she is working as program director of the postgraduate program in Orhodontics.  Dr. Naoumova is supervising postgraduate students, master students and Ph.d.  students in different prospective randomized clinical projects. She has been honored as invited speaker at national and international congresses and awarded with the Beni Solow price for the best article in EJO. Her main research interests are interceptive treatments, eruption disorders and orthodontic treatments of impacted teeth.

 

Kirurgisk behandling af ektopisk lejrede hjørnetænder

Merete Aaboe, specialtandlæge, ph.d.

 

Abstract

Behandling af ektopisk lejrede hjørnetænder kan foretages ved interceptiv behandling i form af ekstraktion
denudering, autotransplantation, amotio.

Foredraget vil primært fokusere på denudering af de ektopisk lejrede hjørnetænder med gennemgang af den kirurgiske teknik, komplikationer, kirurgens forståelse af den efterfølgende ortodontiske behandling (eller mangel på samme) samt samarbejdet med specialtandlægen i ortodonti.

 

Merete Aaboe har siden 2005 haft henvisningspraksis i oral kirurgi. Hun har tidligere været ansat på TMK KU derefter på TMK AU.

Merete desuden foredragsholder nationalt og internationalt, forfatter til artikler i internationale tidsskrifter samt Tandlægebladet, ITI Senior Fellow, Chair ITI Section Denmark, Chair ITI Board of Studies, Member ITI Education Committee.

 

Hvornår amotio, dekoronering og observation af 8-8?

Søren Schou, specialtandlæge, ph.d., dr.odont.

 

 Abstract:

Vi har igennem mange, mange år diskuteret, hvornår der bør foretages amotio, dekoronering og observation af 8-8. Denne diskussion er igen blevet aktuel, idet Dansk Selskab for Oral and Maxillofacial Kirurgi har anbefalet nye retningslinjer. Søren vil fokusere på, hvordan disse nye retningslinjer skal håndteres i klinikken.

 

Søren Schou har siden 2015 haft henvisningspraksis i Aarhus på fuldtidsbasis med fokus på oral kirurgi og radiologi. Han har tidligere været adjunkt, lektor, forskningsansvarlig overtandlæge og professor på AU.

Søren har endvidere været præsident for European Association for Osseointegration (EAO), herunder ansvarlig for EAO's årsmøde i Bella Center i 2012 med 3.500 deltagere. Desuden har han været formand for Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi (DSTMK) og medredaktør af European Journal of Oral Implantology (EJOI). Han er medlem af Tandlægebladets Fagredaktion og Tandlægebladets Videnskabelige Panel.

Søren er videreuddannet i tand-, mund- og kæbekirurgi bl.a. i Tyskland og har publiceret over 140 artikler og lærebogskapitler i internationale og nationale fagtidsskrifter. Han har modtaget flere uansøgte anerkendelser og priser, herunder Fluo-Calcin prisen, CODAN prisen, Zendium-Hoogendorn prisen, Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning, Årets Buket (Årets underviser) og Aalborg Tandlægeselskabs Hæderspris. Han er den eneste dansker, som er tildelt EAO's Guldmedalje.

 

Tandskader og klagesager i forbindelse med ortodonti

Ortodontiske behandlinger udgør en betydelig del af tandplejetilbuddet i Danmark. Den invasive karakter af denne type behandling, de lange behandlingsforløb, den tætte kontakt mellem behandler og patient, og den store andel af individer, der som modtager tandregulering, udgør en åbenlys risiko for patientskader såvel som patientklager. Omhu og samvittighedsfuldhed er en grundpræmis for vores arbejde med ortodontiske patienter. Det er ligeledes en patientrettighed, at man som patient har retten til at søge erstatning, hvis man mener at have været udsat for skade i forbindelse med behandling i det danske sundhedssystem. Desuden har patienter retten til at klage over den fagperson eller organisation, som har udført en behandling, hvis man mener, at
denne ikke har levet op til de forventelige faglige standarder. På trods af samvittighedsfuldhed og høje faglige standarder kan vi som behandlere blive direkte eller indirekte involveret i en erstatningssag og/eller klagesag, hvilket kan have en stor indvirkning på både patienten og specialtandlægen, som er involveret i sagen.

Men hvor og hvornår opstår disse situationer, hvor patienten indgiver en anmeldelse? Hvordan er klage- og erstatningssystemet opbygget i Danmark, og kan vi lære noget af de sager, som tidligere er blevet anmeldt? Hvad er en tandskade, og hvordan behandles en tandskadeanmeldelse i det danske sundhedssystem? Hvad er en klagesag, og hvad bør vi som
behandlere vide om disse sager? Med udgangspunkt i sager vedrørende ortodonti fra Tandskadeerstatningen og fra Styrelsen for
Patientklager ønsker vi med denne temadag at sætte fokus på disse emner. Vi påtænker at se på emnet ud fra et overordnet perspektiv, men vil også konkret forholde os til emnerne fordomsfrit og nøgternt, så vi sammen opnår forståelse for disse systemer og samtidig lærer af tidligere sager behandlet i disse systemer.

Formålet med dagen er at give deltagerne en indsigt og forståelse, som gør det nemmere for os at navigere i de situationer, hvor vi involveres i en klagesag eller erstatningssag, hvilket vil være til gavn for både behandleren og patienten.

Vi ser frem til en dag fyldt med læring og indsigt, der kan styrke vores praksis og forbedre patientoplevelsen i ortodontisk behandling.

 

Kursusgivere:

- Mia Portz, specialkonsulent og tandlæge i Styrelsen for Patientklager
- Nina Traberg-Tolboe, fuldmægtig og jurist i Styrelsen for Patientklager
- Peter Stoustrup. Lektor, specialtandlæge Ph.d. og Sektionsleder på Sektionen for
  Ortodonti, Aarhus Universitet. Faglig konsulent i Tandlægeforeningens
Tandskadeerstatning siden 2017 i anmeldte sager vedrørende ortodonti og børne-
/ungetandplejen i Danmark.

 

 

Program

Torsdag 19.september 

08.30 - 09.30  Registration, Breakfast (exhibition)

09.30 -  10.30  Session 1 Julia

10.30 - 11.00  Coffee break (exhibition)

11.00 - 12.00  Session 2  Julia

12.00 - 13.00  Lunch break (exhibition)

13.00 - 14.00  Session 3  Merete

14.00 - 14.30  Coffee break (exhibition)

14.30 ­- 15.45  Session 4  Søren

16.00 -            Generalforsamling

19.15 -            Middag.

 

Fredag 20.september Tandskader og klagesager i forbindelse med ortodonti

09.30 - 10.30  Session 1

10.00 - 10.45  Coffee break (exhibition)

10.45 - 11.45  Session 2

11.45 - 13.00  Lunch break (exhibition)

13.00 - 14.00  Session 3

14.00 - 14.30  Coffee break (Exhibition)

14.30 - 15.30  Session 4Middag 18. September 2024

Aftenen før kurset arrangerer FSO middag onsdag d. 18. september kl. 19.00 på Munkebjerg Hotel

pris 750 kr.  * tilmelding sammen med kursustilmelding

 

Tilmelding:

Tilmelding til FSO’s Årskursus 2024 på Munkebjerg foregår online vha. NemTilmeld på siden https://fso.nemtilmeld.dk/3/

Tilmelding senest den 1. juli  2024

Kursuspriser:

Kursus med overnatning torsdag/fredag 

4100 kr

Kursus med overnatning onsdag/torsdag/fredag 

5350 kr

Kursus med overnatning torsdag/fredag i delt dobbeltværelse pr. person

3650 kr.

Kursus med overnatning onsdag/torsdag/fredag i delt dobbeltvær. pr. person

4450 kr.

Ekstra overnatning onsdag/torsdag

1250 kr.

Ekstra middag onsdag d. 18. sept. kl. 19.00

  750 kr

Kursusafgiften inkluderer kursus, fuld forplejning torsdag og fredag samt middag torsdag aften.

Ved framelding til kurset efter 18. august, men inden 1. september 2024 refunderes 50% af kursusindbetalingen. Efter den 1. september 2024 er der ingen refusion.

Ved delt dobbeltværelse sendes mail med navnene til kirstenholm@webspeed.dk for koordinering af værelser

Ved ønske om vegetarmiddag eller andet hensyn til middagen skal det oplyses
senest d. 1. september til kirstenholm@webspeed.dk.

Spørgsmål vedrørende tilmelding og betaling kan rettes til milokirk24@gmail.com eller kirstenholm@webspeed.dk

 

 

Tid
sep 19, 08:30
Sted
Hotel Munkebjerg
7100, Munkebjergvej 125
Vejle
Tilmeld dig eventet her