Ortodontisk kirurgisk behandling

En operation kan være den rigtige behandling i slemme tilfælde af over-/underbid samt andre problemer på grund af kæbernes indbyrdes placering

I nogle tilfælde kan kæbernes placering i forhold til hinanden være så afvigende, at en tandbøjler alene ikke kan rette på det alene. Det kan være stort over- eller underbid. Man har da behov for at flytte kæberne med en kombination af bøjlebehandling (ortodonti) og kirurgisk flytning af kæberne.

Individuelt forløb med både bøjler og kirurgi

Ikke to forløb er helt ens. Men typisk vil forløbet starte og slutte med bøjlebehandling. Kirurgien bliver udført af en kæbekirurg på hospitalet. Efter operationen er man typisk indlagt 1-2 dage. Efterfølgende skal man regne med en periode hvor man ikke kan tygge maden, men må nøjes med flydende eller bød mad.

Ikke for børn

Det er vigtigt for resultatet, at man er færdig med at vokse, hvorfor den ortodontisk-kirurgiske behandling stort set kun tilbydes voksne. Behandlingen foretages i hospitalsregi og er derfor gratis for patienten.

Også kendt som


 

Målgruppen er 18+ år
   
   

En typisk behandling tager halvandet år med bøjle inden operationen, herefter et varierende stykke tid omkring operationen til behandlingsplanlægning og heling og herefter cirka et halvt års bøjlebehandling igen. Behandlingerne kan dog variere meget.

   

Der bruges altid togskinner og elastikker ligesom apparaturet kan inkludere hyrax og skruer. Ligeledes er det vigtigt at være klar over af behandlingen kræver retention når man får bøjlen af.

Hos patienter med er stor afvigelse i hvordan kæberne er placeret i ansigtet kan denne behandling være eneste mulighed for at skabe et godt sammenbid.

Hos nogle patienter hvor udseendet afviger meget fra normalen på grund af kæbernes stilling kan man opnå et mere normalt udseende.

   

En ortodontisk-kirurgisk behandling er en stor og invasiv behandling. Man gør derfor en del hos børn med afvigende kæbestilling for at bruge væksten til at optimere kæbernes stilling mens børnene stadig vokser. Nogle gange er afgivelserne dog så store at det ikke kan lade sig gøre at rette tænderne med bøjler alene.

Udover de ulemper og risici der er forbundet med togskinner er der ulemper og risici forbundet med den kirurgiske procedure. Her kan nævnes smerter og hævelse efter operationen, sygemelding efter operationen og behov for flydende/blød kost efter operationen. Ligeledes er der ved den kirurgiske procedure risiko blandt andet risiko for skader på nerver og tænder. Der findes flere risici end de nævnte, hvorfor du altid til blive grundigt informeret på hospitalsafdelingen inden du siger ja til at gennemgå en ortodontisk-kirurgisk behandling.

Billede 1
Billede 2

Til venstre ses "før" og til højre "efter" ortodontisk-kirurgisk behandling