Stillingsopslag

Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti

Stillingsannoncer på FSO's hjemmeside er gratis.  For at få optaget stillingsannoncer fra kommunale tandplejer på FSO's hjemmeside bedes nedenstående formular udfyldt, for at interesserede specialtandlæger kan få et overblik over stillingens normeringsgrundlag for sammenligning med anbefalingerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen.
Øvrige annoncer kræver ikke normeringsoplysninger.

Annoncer med ansøgningfrist er synlige indtil 14 dage efter fristens udløb.
Øvrige annoncer nedtages 3 mdr. efter oprettelse.

Genopslag med nye frister kan ske via fremsendelse af nye datoer til webmaster@fsonet.dk.

De opslåede stillinger kan ses på medlemssiderne og kræver password. Al henvendelse vedrørende stillingsopslag foretages til webmaster@fsonet.dk.

 

   

Normeret antal - angives med mindst en decimal
Normeret antal KA/TP som udfører klinisk behandling på OR-afd. Angives med en decimal.
Normeret antal receptionister, sekretærer etc. på OR-afd. Angives med en decimal.
Påbegyndte OR-behandlinger pr. år for alle specialtandlæger tilsammen.
Udfyldes kun hvis der er decentral behandling.
Udfyldes kun hvis der er egen tandteknik.