Billede

Tandregulering for børn

Regulering af børns tandstillingsfejl tilbydes af den kommunale tandpleje. Vejen til tandregulering går gennem den almene tandlæge.

Tandregulering tilbydes til børn som en del af den kommunale tandpleje. Det findes klare regler for hvilke tandstillingsfejl der kan tilbydes gratis behandling for indenfor den kommunale tandpleje. Disse regler er fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Formålet med tandregulering

Den kommunale tandpleje forebygger og behandler tandstillingsfejl, der vurderes at kunne medføre risiko for fysiske skader og/eller psykosocial belastning. Som udgangspunkt tilbydes der ikke kosmetisk tandregulering i den kommunale tandpleje.

Via barnets almene tandlæge

Hvis et barns almene tandlæge mener der muligvis kan være behov for tandregulering, vil tandlægen arrangere en tid til visitation hos kommunens specialtandlæge i ortodonti. Her vil specialtandlæge vurderer om der er indikation for at tilbyde behandling i den kommunale tandpleje.

Hvis specialtandlægen mener der er behov for tandregulering, vil barnet som oftest få en tid på kommunens tandreguleringsklinik til en nærmere undersøgelse hvor der fx kan tages røntgenbilleder, fotos og aftryk til modeller. Afhængigt af hvor gammelt barnet er og hvilken tandstillingsfejl barnet har tilrettelægges denne nærmere undersøgelse, så den udføres på det rette tidspunkt. Man vil herefter blive indkaldt til en samtale med specialtandlægen, hvor man får den endelige afgørelse af, om der kan tilbydes behandling og hvad behandlingen i så fald omfatter.

Bøjlebehandling, der falder udenfor den kommunale tandpleje

Hvis et barn ønsker bøjlebehandling, men ikke falder indenfor reglerne for tilbud af tandregulering, som findes i den kommunale tandpleje, kan man som familie henvende sig hos en privat specialtandlæge for en konsultation, hvor man sammen kan overveje videre behandling. Dette vil ske for egen regning og er således ikke dækket af den kommunale tandpleje.