Velkommen til Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti (FSO)

Om Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti (FSO)

FSO optager kun specialtandlæger i ortodonti som medlemmer og varetager specialtandlægernes faglige og fagpolitiske interesser. 99% af de ca. 185 specialtandlæger, der arbejder i Danmark, er medlemmer af FSO. Der arbejder ca. 125 i kommunal tandpleje med behandling af børn og unge, mens ca. 35 arbejder i privat praksis med behandling af børn, unge og voksne. De resterende arbejder på tandlægeskolerne, taleinstituterne og hospitaler.

FSO har samarbejde med Indenrigs-og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tandlægeskolerne, Ansatte Tandlægers Organisation og Tandlægeforeningen. Internationalt arbejdes sammen med European Federation of Orthodontic Specialists Associations, European Orthdontic Society, Nordic Orthodontic Society og The Euroqual Programme

 

Formål for Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti

At medvirke til stadig udvikling i kvaliteten af det arbejde der udføres inden for ortodontien.
At medvirke til fremme og udvikling af det videnskabelige og kliniske arbejde inden for ortodontien.
At medvirke ved tilrettelæggelse og overvågning af uddannelsen inden for specialet i samarbejde med de offentlige myndigheder.
At arbejde for at fremme specialets interesse i det danske sundheds- og sygehusvæsen.
At arbejde for at fremme det internationale samarbejde inden for specialet.

Om FSO-tandlægernes uddannelse

Ortodonti betyder tandreguleringsbehandling og tandregulering er et af de to anerkendte tandlægelige specialer i Danmark. Uddannelsen til specialtandlæge, som er en overbygningsuddannelse på den almindelige 5-årige tandlægeuddannelse, varer 3 år på fuld tid, forudgået af mindst 2 års beskæftigelse i både voksen- og børnetandpleje.

Specialet er ved bekendtgørelse indført af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at sikre patienterne kvalitet i den udførte behandling. Uddannelsens indhold er fastlagt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og gennemføres på Tandlægeskolen ved enten Københavns eller Aarhus Universitet. Uddannelsen afsluttes med en offentlig eksamen.

Hvordan kommer jeg i gang med en tandregulering?

Tandregulering for børn

Tandregulering for børn

Regulering af børns tandstillingsfejl tilbydes af den kommunale tandpleje. Vejen til tandregulering går gennem den almene tandlæge.

Læs mere om tandregulering for børn

Tandregulering for voksne

Tandregulering for voksne

Langt de fleste tandstillingsfejl kan også rettes hos voksne. Reguleringen foregår hos en specialtandlæge.

Læs mere om tandregulering for voksne

Kan jeg få rettet mine tænder?

Ud over de ortodontiske undersøgelser, der foretages i forbindelse med de regelmæssige, generelle undersøgelser, bør det sikres, at alle børn med moderate eller større tandstillingsfejl visiteres af specialtandlæge.

Læs mere om visitationsregler for tandregulering
Læs mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kommunal tandpleje

Foto

Hvorfor skal du vælge en specialtandlæge?

Der er mange forskellige årsager til at børn såvel som voksne ønsker at få rettet på tandsættet. Der er både funktionelle og kosmetiske årsager til ønsket om af få rettet tænderne. Korrekt og tidlig behandling kan ofte give gode resultater.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at se tiden an, mens naturen gør sit arbejde med tandsættet færdigt.

Som i den øvrige lægeverden er det også indenfor tandlægeverdenen vigtigt at blive behandlet af en specialist. FSO-tandlæger har en 3-årig specialistuddannelse ovenpå en almen tandlægeuddannelse. Det betyder, at du som patient har størst mulig sikkerhed for at tandlægen vælger den rigtige behandling, og at den bliver udført bedst muligt.