Billede

Tandregulering for voksne

Langt de fleste tandstillingsfejl kan også rettes hos voksne. Reguleringen foregår hos en privat specialtandlæge.

Tandregulering kan også tilbydes til voksne. Da man hos børn ofte forsøger at udnytte barnets vækst til at rette tandstillingsfejl, foregår behandling hos voksne som regel anderledes. Det er dog stadig muligt at rette langt de fleste tandstillingsfejl hos voksne.

Henvend dig hos en specialtandlæge i ortodonti

Hvis du som voksen er interesseret i tandregulering, kan du henvende dig hos en privat praktiserende specialtandlæge i ortodonti for en konsultation hvor forskellige behandlingsmuligheder kan diskuteres og du kan få et overslag over hvad behandlingen vil koste. Tandregulering hos voksne foregår for egenbetaling. Hvis du er medlem af "danmark" kan du få tilskud til tandreguleringsbehandling. 

Ved meget store afvigelser i kæbernes stilling, kan det være nødvendigt at kombinere almindelig bøjlebehandling med kæbeoperation. I disse tilfælde foregår behandlingen i samarbejde med et sygehus og behandlingen er derfor gratis.