FSO’s Forårskursus

ASYMMETRI OG KÆBEDEFORMITETER

ved klinisk professor, overtandlæge, Ph.D. Thomas Klit Pedersen og

Sektionsleder, Lektor, Ph.D. Peter Stoustrup

  

Fredag d. 10. marts 2023

Behandlingen af vækstbetingede kæbedeformiteter, herunder asymmetrier er ikke det, der fylder mest i vores dagligdag, men til gengæld er det uhyre vigtigt, at vi fanger disse patienter rettidigt og hjælper dem såvel interceptivt i kommunal tandpleje som med den endelige behandling enten i privat praksis i samarbejde med de kæbekirurgiske afdelinger eller i rent hospitalsregi. De to foredragsholdere vil komme omkring ætiologi og deraf afledt forskellige behandlingsstrategier af asymmetri. Vi kan således se frem til en dag med input til os alle uafhængig af, hvilken sektor vi arbejder i.

Tilmelding forlænget til  senest den 20.2.2023

Kursuspriser:

Kursusafgiften inkluderer kursus og fuld forplejning dagen igennem.

Ved framelding til kurset efter 20. februar, men inden 1. marts 2023 refunderes 30% af

kursusindbetalingen. Efter den 1. marts 2023 er der ingen refusion.

Spørgsmål vedrørende tilmelding og betaling kan rettes til milokirk24@gmail.com eller

charlotte_murmann@voldby.com

 

Klik her for tilmelding

 

08.30 - 09.00   Registrering  og morgenmad
09.00 - 09.40 Dento- og kraniofacial udvikling, ætiologi (TKP)
09.40 - 10.15 DTMJ patologi: betydning for dentofacial vækst og udvikling, ætiologi (PS)
10.15 - 11.00  Kaffepause (udstilling)
11.00 - 11.45 Hyppigt forekommende dentofaciale deformiteter, ætiologi (TKP)
11.45 -12.30 Diagnostiske muligheder, klinisk us, røntgen, MR, scientigrafi (PS, TKP)
12.30 - 13.30  Frokost  (udstilling)
13.30 - 14.00 Ortopædisk behandling I, distraktionsskinner, aktivatorer (PS)
14.00 - 14.30 Ortopædisk behandling II, skeletal forankring, boneanchors (TKP)
14.30 - 15.00 Kaffepause (udstilling)
15.00 - 15.45 Organisering, indikationer,orthognatkirurgi (TKP,PS)
15.45 - 16.00 Afsluttende bemærkninger
UDSTILLERE Ormco,Ortodonti Service, Roskilde Orto-teknik.


CV:

Thomas Klit Pedersen (TKP) specialtandlæge i ortodonti, Ph.d.

Overtandlæge og klinisk professor inden for området vækstbetingede kæbedeformiteter, Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Aarhus Universitetshospital og Sektion for Ortodonti, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet. TKP leder Sektionens Afsnit for Dentofaciale Anomalier, administrerer patienter med JIA og lignende TMJ tilstande. Han afsluttede ortodontisk uddannelse i 1991 og fik Ph.d. graden i 1996 omhandlende behandling af patienter med juvenil idiopatisk arthrit. Hans forskning er med fokus på TMJ patologi og konsekvensen for kraniomandibulær vækst, behandling af sådanne tilstande, forekomsten af cytokiner i TMJ, vævsgenopretning, effekt af inflammationsmodificerende stoffer lokalt og generelt, distraktionsosteogenese, orthognatkirurgi, surgery first, ortopædisk og kirurgisk behandling af dentofaciale deformiteter herunder CLP, anvendelse af skeletal forankring og virtuel ortokirurgisk planlægning kombineret med 3D printede elementer til støtte af kæbeposition.  

TKP er klinisk instruktør på den postgraduate uddannelse i ortodonti, hovedsagelig ved ortokirurgiske behandlinger og patienter med orofaciale problemstillinger.

TKP er medlem af den rådgivende bestyrelse og medstifter (2008) af TMJaw (Temporomandibular Joint Arthritis Workgroup), et internationalt forskningsnetværk vedrørende TMJ arthritis hos JIA patienter og relaterede dentofaciale anomalier.


Peter Stoustrup lektor (PS) specialtandlæge, Ph.d.

Sektionen for Ortodonti, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet og har siden 2020 fungeret som sektionsleder med ansvaret for videreuddannelsen i ortodonti.

Forskningsmæssigt, har Peter Stoustrup været engageret i emnet dentofaciale deformiteter siden 2004 og forsvarede i 2010 sin ph.d. med titlen: ”Aspects of mandibular growth in experimental temporomandibular joint arthritis treated with intraarticular corticosteroid compared to systemic and intraarticular TNF-alpha inhibitor administration”. Siden 2015 har han været tilknyttet klinikken for dentofaciale anomalier, Aarhus Universitet, hvor han har varetaget interdisciplinær diagnostik, behandling og forskning af børn og unge med dentofaciale deformiteter fra medfødte og erhvervede tilstande så som børneleddegigt, idiopatisk kondylære resorptioner, hemifacial mikrosomi. Peter Stoustrup har siden 2010 været tilknyttet det internationale forskningsnetværk TMJaw (Temporomandibular joint arthritis workgroup) og har været forskningsansvarlig og tovholder på de internationale og interdisciplinære anbefalinger for behandling af kæbeledsartrit som er publiceret i 2022.

 
Tid
mar 10, 08:30
Sted
Crowne Plaza Copenhagen Towers
2300, Ørestads Boulevard 114-118
København
Tilmeld dig eventet her